Friday, September 11, 2009

LAGING MAY ANYAYA ANG DILIM

Laging may anyaya ang dilim,
Lambong itong nagsasaklob
ng laksang panimdim.

Mapang-akit ang dilim,
Nagtuturo itong dumilat
sa lagim at rimarim.

Lumakad ka man
Ididikta ng dilim
ang paninging itim.
Tumakbo ka man
mas matulin ang dilim,
agad itong makararating.

subukin mang umalala
nang taimtim

lahat, kahit salamisim
handa nitong saiirin, burahin.

31 comments:

angelica abiertas said...

Sa buhay hindi mawawalan ng mga pagsubok na susukat sa ating pagkatao .Sa pamamagitan nito ay maaari tayong makatuklas ng panibagong kakayahan na hindi natin akalaing magagawa natin.Subalit ang tanging paghandaan lang natin sa bawat pagdating ng mga kadiliman sa ating buhay ay magkaroon tayo ng determinasyon upang ito ay harapin at huwag talikuran.

Ian Chris Alejo said...

Masyadong malawak ang ibig pakahulugan nitong tulang ito. Maski ako marami akong bagabag sa kadiliman.

JayBoy Ladag said...

subukan lang hanpin ang ating sarili ng taimtim. gamitin isipin ang mga bagay na sadyang nakapagbigay sa ati nng aral at gamitin ito bilang paghubog sa ating katauhan.

jhonray morco said...

Hindi mawawala sa buhay natin ang tukso. Kaya't hanggang maaari ay iwasan natin ang sinasabi nilang "dilim" upang hindi tayo mapasama.

vina solitario said...

ang buhay ay puno ng pagsubok.
pero siguradong may liwanag din namang naghihintay pagkatapos lagpasan ang kadiliman.

rizza francia soriano said...

ako takot ako sa dilim... pero ng natutunan at nalaman ko na sa bawat dilim na dumadting saten wag natin kalimutan na may liwanag na aalis satin sa kadiliman.... God...

marjorie tobias said...

sadyang ang pagsubok ay hindi mawawala sa ating buhay. at ito ang nagpapatatag sa atin.

annie aurigue said...

Naniniwala din ako na laging may anyaya ang dilim..

Deo Javier said...
This comment has been removed by the author.
Michael Vincent Trugillo said...

Malalim ang bokubolaryong ginamit at ang rhyming scheme sa ay magaling.

Chelsea Peña said...

Kahit gaano man kadilim ang buhay natin, matuto tayong mag-isip ng taimtim at gamitin ang ating isipan upang malabanan ang kadiliman.

Marc Samson said...

Magandang araw sa iyo Ginoong Rom Peña!

Ang pagkakaalam ko sa karimlan ay kawalan ng liwanag at kaalinsabay na presensya ng kaba, pangamba, at higit sa lahat takot sa mga karimarimarim na mga pangyayaring maaring idulot nito.

Dati rati ay takot lang ako sa dilim. Ngunit nang mabasa ko ang iyong akda, mas naging katakot takot pa ang dilim para sa akin. Napakaepektibo ng iyong pagsasalarawan.

-Marc-

Joan Rose Miguel said...

Hindi maitatangi na lahat tayo'y nakaranas na ng kabiguan. Isa ang kabiguan sa mga dilim ng buhay. Ngunit ang kadiliman ay hindi dapat mangibabaw sa ating buhay sapagkat ang ating buhay ay minsan lamang kung kayat dapat natin itong gamitin upang tayo'y lumigaya.

tama ang tula na sa panahon ng pinakamasakit ay nariyan ang kadiliman upang burahin ito ngunit bakit mo ito kailangan burahin kung pwede mo namang dugsungat ng kasiyahan upang mas maging maganda ang takbo ng istorya ng iyong buhay.

Magandang gawa may mensaheng nilalaman.

Jenalyn Meneses said...

Hindi maitatatwa na naaranas na tayo ng pagkabigo. Huwag natin hayaang pang-ibabawan ng kadiliman ang kaliwanagan. pulahin tayo ng kadiliman. Nabayaran nang lahat ng Panginoon ang lahat ng ating mga pagkakasala't mga hinanakit sa mundo kaya't dapat tayo'y pinapahalagahan ang buhay na sa atin ay ipinahiram. Huwag hayaang may humarang sa ating dinaraanan. Bawat pag subok ay may kabyaran. Yan ang ating tatandaan.

Camille Lucelo said...

Ang kabiguan ay parte ng buhay. Hindi mo masasabing nabuhay ka kung kahit minsan hindi ka nakaranas mabigo at masaktan. Sa bawat dilim ng buhay, may natututunan tayo na siya namang nagpapaunlad sa atin bilang tao. Kaya naman sa buhay, hindi dapat nating isipin na ang ating mga kabiguan ay sa ating kahinaan bagkus dapat natin itong isip bilang sagisag ng ating kagustuhang umunlad.

Verlyn Ann Gupit said...

Ang buhay ay maraming unos na nagbabadya. Maraming pagsubok ang nag-iintay. Kung kasamaan ang pipiliing tahakin. madami itong kaakibat na pasakit.

:)

Joanna Mae Montales said...

Mahusay ang may-akda ng tulang ito. Tunay na maraming aral ang maaaring ibigay ng dilim sa atin. Matuto lang nawa tayo na makisama sa dilim at sa aral na nais nitong ibigay.

jojelyn colopano said...

huwag tayong matakot na harapin ang dilim/problema natin sa ating buhay. kasam natin ang diyos na siyang tutulong sa atin

Tristan Jay Cruz said...

Maganda ang tulang ito. Ito ay masarap basahin. Ang dilim ay masyadong misteryoso.

camille crisostomo said...

maraming temptations sa mundo. ngunit mahihinuha din natin na hindi naman palaging negatibo ang dulot nito. sa pamamagitan nito ay magagawa nating malaman at matuklas ang mga kakayahan natin na dati ay hindi natin alam na taglay pala natn. sa pagdating natin sa madilim na parte ng buhay na ito ay magagawa nating magkaroon ng ibayong determinasyon upang harapin ang nilulugom ng buhay.

Rizzelle manalad said...

Sa bawat kaliwanagan may kadiliman na dadating. Sa aking palagay sinasabi nang tula na ito na hindi na dapat tayo matakot sa mga unos na paparating,bagkus ay ihanda nalang ang sarili. Dahil anumang pagtakas ang ating gawin, tinitiyak nito na ang mga problema ay hindi mauubos at patuloy tayong hahatakin pabalik at malugmok kung tayo ay magpapaapekto lamang.

Camille Nicole Sanchez said...

malamang ay dapat nating hanapin ang ating sarili upang tayo'y mapaayos.

Trisha Marie Mendoza said...

May mga pagkakataon na nababalot na ng kadiliman ang ating buhay at kung hahayaan na lang natin na lamunin tayo nito ay madali na tayong babagsak pero kung agad tayong kikilos upang labanan ang mga suliranin sa 'ting buhay ay agad rin nating makikita ang liwanag o pag-asa.

leslie said...

Hindi sa lahat ng oras, maliwanag ang buhay natin, na puro saya lang, puro tawa. Minsan sa buhay, nababalot ito ng kadiliman. Hindi naman nawawala ang mga pagsubok sa ating buhay, pero lagi lang tandaan na ang kadilimang ito ay lalamunin din naman ng liwanag kaya huwag mawalan ng pag-asa.

leslie said...

Hindi sa lahat ng oras, maliwanag ang buhay natin, na puro saya lang, puro tawa. Minsan sa buhay, nababalot ito ng kadiliman. Hindi naman nawawala ang mga pagsubok sa ating buhay, pero lagi lang tandaan na ang kadilimang ito ay lalamunin din naman ng liwanag kaya huwag mawalan ng pag-asa.

Joanna Marie Joaquin said...
This comment has been removed by the author.
Mary Joy Urminita said...

Makabuluhan ang tulang ito. Marami tayong pagsubok sa buhay. Ang mga pagsubok na ito ang nagpapatibay sa atin. Pero hindi maiiwasan na tayo ay matukso sa mga bagay na masasama at maari itong makapagpasira sa atin.

Joanna Marie Joaquin said...

Sa buhay magkakaroon talaga ng kadiliman. Maaaring isa itong tukso sa atin, isang problema o ano mang makakapagkababag sa atin. Ngunit sa kabila ng kadiliman, laging isipin na laging may Liwanag na darating.

SalvieBallori said...

Hindi bago ang salitang KABIGUAN sa buhay ng tao, halos lahat atyo ay nakararanas nito. Kung dumanas man tayo nito huwag tayong susuko ito'y aral lamang sa buhay natin, maging matatag tayo sa lahat ng pagsubok sa buhay.

Chris Lo said...

Ehem. Ang kadiliman ang sumisimbolo sa sakit pagdurusa kahirapan ngunit lagi nating isaisip na may liwanag sa dulo ng dilim.

danilo arrio said...

Gayunpaman ay may pakinabang rin ang kadiliman sapagkat doon tayo nagpapahinga.Huwag tayong matakot sa dilim dahil takot lang ang nagpapatalo sa iyo.