Wednesday, November 4, 2009

INAAAYOS ANG LAMAN

10 comments:

Mr. Yosong Tao said...

....

Joycefer Alejos said...

Ang wika ay mahalaga sa bawat isa sa atin. hindi tayo mabubuhay kung walang wika. At ang wika a y kakambal na ng ating buhay.

Marje Andag said...

Lahat ng mga Pilipino ay may tungkulin sa pagmamahal sa sinilangang bayan at, natural, sa sariling wika. Ang wikang Filipino ay ang nalalabing diwa ng ating damdaming makabayan at pambansang pagkakaisa at kailangan natin itong bigyan ng kaukulang pagpapahalaga.

Tama ang may akda na dapat tayong tumulong sa pagpapaunlad nito upang magkaroon tayo sandigan sa anumang hamon ang dumating sa atin.Maganda ang intensyon ng na MDG sa lahat.Sa parang ito, hindi lamang natin nalilinang ang wikang pambansa, nasosolusyunan din natin ang ilang mga panlipunang problema.

julieann caber said...

Tunay nga pong isang mahalagang salik sa atin ang wika na ginagamit natin upang makamit ang edukasyon. kaya marapat po nating pahalagahan ito, ayon nga kay Lumbera ito parang hininga sa atin na atyo ay mamamatay kapag ito ay nawala.

Maganda po ang mga layunin ng U.N, sana lahat po ay maipatupad tungo sa pangkalahatang kaunlaran.

harry medenilla said...

Napakahalangang pagaralan natin ang wika natin sa bansa.Dahil kung wala ito hindi magiging maganda ang takbo ng ating bansa.Gaya nga ng sabi ni Lumbera ang wika ay para hininga.Sumangayon ako sa kanya dahil kapag hindi natin ito natutunan hindi tayo magkakaroon ng sapat na kaalaman.

Liezel Alco said...

napagtanto ko ang tunay na kahalagahan ng ating wika, sadyang nararapat lamang nating pag-aralan at pahalagahan ang ating wika, kahit saan man tayo naroon..
ang ating wika ay nariyan na, simula pa nang nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga minamahal na magulang.. kaya ito ay tunay na mahalaga ^_^

Chammy Gail said...

Ang Wika Ay Mahalaga , Sa Pagkat Ito Ang Ginagamit Natin Upang Tayo'y Magkaintndihan ! Sa Nabasa Kung Sanaysay , Mas Nabatid Ko Ang Tunay Na Kahalagahan Ng Wika Sa Atin .. Isa Tayo Sa May Mhalagang Gampanin Upang Paunlarin Ang Ating Wika .. Dahil Sa Wika Nagkakaroon Tau Ng Pagkakaunawaan , Pagkakaintndihan At Lalo Na Ng Pagkakaisa .. Kung Wala Ang Wika , Walang Sigla At Kabuluhan Ang Ating Buhay .. Wika Ang Ating Sandigan Tungo Sa Mapayapang Bukas .. Kya't Pagyamanin At Palaguin ..

Ayeza Camille Bilugan said...

Kung wala ang ating wika ay hindi tayo magkakaintindihan. Mahalaga na mahalaga ito dahil sa wika tayo nagkakaunawaan at nagkakaisa. Kaya pahalagahan natin ito at paunlarin. :)

kenneth barrera said...

..napkahalaga ng ating wika..
kung ito'y wala..walang pagkakaunawaan ang bawat isa..

Richelle Balza said...

Ang wika ay pahalagahan sapagkat ito ay ating pagkakakilanlan at ano kaya ang buhay kung walang wika. :)


Richelle Inocencio Balza
BSA I-15